1-     برنامه‌ریزی جهت ترغیب اعضای هیئت علمی دانشگاه برای اجرای پژوهش‌های کاربردی تقاضا محور و فن بازار پژوهش

2-     سیاستگزاری جهت تقویت همکاری‌های مشترک علمی و صنعتی با سازمانها و واحدها، متناسب با نیازهای کشور

3-     شناسایی نیازها، مشکلات و کمبودهای سازمانهای هدف و برقراری ارتباط سیستماتیک بین دانشگاه و بدنه اجرایی و صنعتی کشور جهت رفع مشکلات آنها

4-     برنامه‌ریزی جهت ارتباط دانشگاه با ‌ذی‌نفعان جهت ارتقا کیفی محصولات و خدمات

5-     سیاستگزاری بمنظور جذب حمایت‌های مادی و معنوی از پژوهش‌های کاربردی دانشگاه

6-      تدوین ساز و کار مناسب جهت ارائه دستاوردها و فعالیت‌های پژوهشی کاربردی دانشگاه به ذی‌نفعان مرتبط

7-     برنامه‌ریزی جهت ارتقا مهارتهای فنی و حرفه‌‌ای دانش‌آموختگان

8-     سیاستگزاری جهت استفاده از ظرفیت دانشگاه در پروژه‌های بین‌المللی

9-     برنامه‌ریزی جهت اخذ منابع ملی و بین‌المللی برای اجرای پژوهش‌های کاربردی

10- برنامه‌ریزی جهت توسعه همکاری‌های علمی و بین‌المللی دانشگاه

1-     تشکیل کارگروه‌های همکاری علمی-صنعتی با سازمان‌های مختلف و واحدهای صنعتی

2-     اجرای برنامه‌های بازدید اعضا هیئت علمی از واحدهای صنعتی و بالعکس جهت شناسایی نیازها و پروژه‌های کاربردی

3-     پیگیری امور مربوط به قراردادهای پژوهشی

4-     شناسایی نیاز صنایع و شرکت‌های مختلف و ارجاع آن به واحدهای ذیربط

5-     اخذ پیشنهادات پروژه از سازمان‌ها و شرکت‌ها و پیگیری آن تا عقد قرارداد

6-      پیگیری تفاهم‌نامه‌های موجود و استخراج پروژه‌های پژوهشی کاربردی از آنها

7-     تهیه بانک اطلاعاتی از پروژه‌های انجام شده و قابلیت‌ها و مزیت‌های اصلی دانشگاه

8-     برگزاری کارگاه‌ها و سیمنارهای آموزشی برای توانمندی اعضای هیئت علمی جهت اخذ پروژه‌های برون سازمانی

9-     بررسی و داوری اختراعات ارسالی به دانشگاه

10- شرکت در نمایشگاه‌های مرتبط با فعالیت‌های پژوهشی

11- مشاوره و راهنمایی اعضای هیئت علمی برای عقد قراردادهای پروژهای پژوهشی

12- اطلاع رسانی فراخوان‌های پژوهشی به دانشکده‌ها و پژوهشکده‌های دانشگاه

13- تدوین برنامه سیاست‌گذاری برای افزایش تعداد پروژه‌های برون سازمانی

14- برگزاری جلسات هم اندیشی با دانشکده‌ها و پژوهشکده‌های دانشگاه

15- پیگیری و هماهنگی برای تهیه کاتلوگ از توانمندی‌های پژوهشی دانشگاه

 

1-     شناسایی دانشگاه‌ها و مراکز علمی ملی و بین‌المللی جهت انجام پژوهش‌های مشترک

2-     همکاری، مشارکت و نظارت بر تفاهم‌نامه‌های همکاری

3-     عضویت و حضور فعال و شرکت در مجامع و نشست‌های تخصصی در سطوح ملی و بین‌المللی

4-     تشکیل کمیته‌های همکاری علمی-صنعتی