درباره معاونت

معاونت پژوهشی دانشگاه شهید بهشتی به‌منظور ساماندهی به فعالیت‌های پژوهشی و علمی اعضای هیات‌علمی تمامی همت خود را معطوف به توجه جدی و همه‌جانبه به پژوهش و محوری نمودن پژوهش در همه امور با هدف تولید علم و تربیت عالم نموده است. منظور از محوری نمودن پژوهش از یک طرف، فعالیت و تصمیم‌گیری بر اساس منطق و روش علمی و از طرف دیگر عمومیت دادن آن در همه امور است و این یعنی توجه به امر پژوهش به‌ عنوان یک زیربنای اصلی در همه سطوح است.
معاونت پژوهشی دانشگاه با‌ توجه به رسالت اصلی خود که همانا سیاست‌گذاری در زمینه فعالیت‌های پژوهشی دانشگاه می‌باشد با همکاری مدیریت‌های پژوهشی و مدیریت‌های تابعه و در چارچوب فعالیت‌های تعریف شده و وظایف آنها جهت نیل به اهداف خود در قالب شوراهایی که اعضای آن متشکل از اعضای هیات‌علمی می‌باشند در زمینه مسائل مطرح شده به هم‌فکری و شور پرداخته و سپس تصمیم‌گیری می‌نماید.     
معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه شهید‌بهشتی در حوزه سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، نظارت و ارزیابی فعالیت‌های علمی، پژوهشی، فناورانه، و کارآفرین اعضای هیات‌علمی دانشگاه در قالب تلاش‌های انفرادی، همکاری‌های گروهی درون و برون‌واحدی و دانشگاهی عمل می‌نماید. معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه در قالب مدیریت‌های تابعه و در چارچوب فعالیت‌های تعریف شده با بهره‌گیری از توانمندی‌های جمعی و فردی اعضای هیات‌علمی در نیل به اهداف فوق فعالیت خواهد نمود.
اطلاعات تماس:
22431621
29902236
29902066
29902067
resvp [at] sbu.ac.ir