تاسیس کلینیک‌های تخصصی خودگردان

اهداف:

 • ارایه خدمات میان‌رشته‌ای، هم‌افزایی واحدهای دانشگاهی
 • ایجاد زمینه مشارکت دانشجویان در فرصت‌های عملی
 • تجاری‌سازی یافته‌های پژوهشی
 • امکان مشارکت دانشگاهیان با خبرگان صنعت
 • کار گروهی در میان اعضای هیات‌علمی

ارکان و ساختار کلینیک:

 • شورای راهبری: عیین خط‌مشی و سیاست‌های کلینیک
 • مدیر کلینیک: اداره امور کلینیک در چارچوب آیین‌نامه‌های شورای راهبری

مراحل تاسیس کلینیک:

 • ارائه طرح توجیهی و آیین‌نامه داخلی کلینیک توسط ریاست دانشکده/ پژوهشکده متقاضی
  لازم است طرح توجیهی شامل موارد زیر باشد:

  • الف- اهداف و زمینه اصلی فعالیت

  • ب- برآوردی از میزان هزینه و درآمد سالانه

  • ج- مکان و امکانات مورد نیاز کلینیک

 • طرح در جلسه هیئت‌رئیسه و اخذ موافقت

اداره به‌صورت خودگردان:

 • کلینیک باید همه هزینه‌های خود، اعم از هزینه‌های جاری و منابع انسانی، را از محل درآمدهای حاصل از ارائه خدمات تخصصی به اشخاص حقوقی و حقیقی تامین کند.
 • کلینیک مجاز است از هیات‌علمی و دانشجویان دانشگاه و متخصصان خارج از دانشگاه استفاده کند.
 • موارد مربوط به بیمه کارکنان کلینیک، تماما برعهده کلینیک خواهد بود.

میزان بالاسری دانشگاه از محل درآمد کلینیک:

 • کلینیک باید همه هزینه‌های خود، اعم از هزینه‌های جاری و منابع انسانی، را از محل درآمدهای حاصل از ارائه خدمات تخصصی به اشخاص حقوقی و حقیقی تامین کند.
 • کلینیک مجاز است از هیات‌علمی و دانشجویان دانشگاه و متخصصان خارج از دانشگاه استفاده کند.
 • موارد مربوط به بیمه کارکنان کلینیک، تماما برعهده کلینیک خواهد بود.
خدمات مدیریت همکاری‌های پژوهشی و ارتباط با صنعت و جامعه:
اخذ و اجرا و پایش طرح‌های پژوهشی برون‌سازمانی
فرصت مطالعاتی در صنعت و جامعه
مسایل و اولویت‌های فناوری
فراخوان‌ طرح‌های پژوهشی
دستاوردهای مدیریت همکاری‌های پژوهشی و ارتباط با صنعت و جامعه
پیوندها:
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)
اطلاعات تماس:
29902249
29902317
22431622
29902245
resvp [at] sbu.ac.ir