کمیته اخلاق در پژوهش‌های زیستی

کمیته اخلاق در پژوهش‌های زیستی

بسمه تعالی
 
کمیته اخلاق در پژوهش زیستی از آبان ماه سال 1394 در محل پژوهشکده علوم شناختی و مغز با حضور اعضای هیئت‌علمی دانشگاه شهید بهشتی شروع به فعالیت کرده است. اعضاء این کمیته در حال حاضر آقایان دکتر حمیدرضا پوراعتماد (پژوهشکده علوم شناختی و مغز)، دکتر محسن دهقانی (دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی)، دکتر فریبرز هوانلو (دانشکده تربیت‌بدنی)، دکتر حسن رجبی مهام (دانشکده علوم و فناوری زیستی)، دکتر محمد راسخ (دانشکده حقوق)، دکتر سید طه مرقاتی خویی (دانشکده حقوق دانشگاه تهران)، دکتر مجتبی زارعی (پژوهشکده علوم و فناوری‌های پزشکی)، دکتر عبدالمجيد مهدوی دامغانی (پژوهشکده علوم محیطی) و خانم ها دکتر آتوسا علی احمدی (پژوهشکده گیاهان و مواد اولیه دارویی) هستند.

اعضای کمیته

1 - دکتر حمیدرضا پوراعتماد (پژوهشکده علوم شناختی و مغز)
2 - دکتر محسن دهقانی (دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی)
3 - دکتر فریبرز هوانلو (دانشکده تربیتبدنی)
4 - دکتر حسن رجبی مهام (دانشکده علوم و فناوری زیستی)
5 - دکتر محمد راسخ (دانشکده حقوق)
6 - دکتر سید طه مرقاتی خویی (دانشکده حقوق دانشگاه تهران)
7 - دکتر مجتبی زارعی (پژوهشکده علوم و فناوریهای پزشکی)
8 - دکتر عبدالمجيد مهدوی دامغانی (پژوهشکده علوم محیطی)
9 - دکتر آتوسا علی احمدی (پژوهشکده گیاهان و مواد اولیه دارویی)

ارتباط با ما

در خصوص طرح سوالات و تحویل مدارک با خانم علی‌یاری در قسمت معاونت پژوهشی دانشگاه در تماس باشید.

​​​​​​​شماره داخلی: 2009
روزهای حضور کارشناس : همه روزه
ایمیل : ethicscomittee@sbu.ac.ir