اخذ و اجرا و پایش طرح‌های پژوهشی برون‌سازمانی

مراحل:

 • 1- دریافت نامه به‌همراه پروپوزال از معاونت پژوهشی دانشکده / پژوهشکده

 • 2- تهیه نامه جهت ارسال پروپوزال به کارفرما با امضای معاونت پژوهشی و فناوری

 • 3- در صورت تایید کارفرما، پیش‌نویس قرارداد، از کارفرما دریافت می‌شود (تذکر: در‌صورت عدم تایید از سوی کارفرما، نامه‌ای مبنی بر علل عدم پذیرش دریافت می‌گردد.)

 • 4- پیش‌نویس قرارداد به دفتر حقوقی دانشگاه ارسال می‌گردد

 • 5- در صورت تایید، قرارداد مهر و امضاء شده و به کارفرما ارسال می‌گردد. (تذکر: در صورت عدم تایید، قرارداد اصلاح می‌شود و به کارفرما ارسال می‌گردد و پس از تایید کارفرما و دریافت مجدد مهر و امضا شده و به کارفرما ارسال می‌گردد.)

 • 6- دریافت قرارداد به‌همراه نامه ابلاغ آغاز به‌کار قرارداد از سوی کارفرما و تشکیل پرونده

 • 7- تهیه نامه ضمانتنامه حسن انجام تعهدات قرارداد با امضای ریاست دانشگاه و ارسال به کارفرما

 • 8- تهیه نامه ضمانتنامه پیش‌پرداخت قرارداد با امضای ریاست دانشگاه و ارسال به کارفرما

 • 9- تهیه نامه درخواست پیش‌پرداخت قرارداد با امضای معاونت پژوهشی و فناوری و ارسال کارفرما

 • 10- تهیه نامه معرفی نماینده برای دریافت چک پیش پرداخت قرارداد

 • 11- تهیه نامه جهت دریافت چک یا رسید واریزی از کارفرما توسط کارپرداز دانشگاه

 • 12- پس از دریافت چک، مبلغ به حساب دانشگاه واریز می شود

 • 13- ثبت رسید واریزی در اتوماسیون اداری

 • 14- تهیه نامه مالی و همزمان تهیه قرارداد داخلی در ارتباط با قرارداد برون سازمانی

 • 15- قرارداد داخلی در سه نسخه تنظیم می‌شود. یک نسخه به مدیریت مالی اداری دانشگاه به‌همراه نامه مالی ارسال می گردد. یک نسخه به مجری قرارداد ارائه و یک نسخه دیگر نیز در پرونده درج می‌گردد

 • 16- ارسال گزارشات مرحله‌ای قرارداد و درخواست حق الزحمه مربوطه

 • 17- ارسال گزارش نهایی و درخواست اعلام اختتام قرارداد

 • 18- درخواست از کارفرما جهت تهیه نامه خطاب به بیمه تامین اجتماعی شعبه 25

 • 19- انجام مراحل دریافت مفاصا حساب بیمه از بیمه تامین اجتماعی شعبه 25

 • 20- دریافت مفاصا حساب بیمه و تهیه نامه برای کارفرما و درخواست پرداخت کلیه مبالغ باقیمانده و حسن انجام کار قرارداد و درخواست ارائه نامه اختتام قرارداد از سوی کارفرما

 • 21- انجام تسویه حساب نهایی قرارداد با دریافت اسناد هزینه شده جهت قطعی منظور شدن پرداخت‌ها

 • 22- دریافت یک نسخه از گزارش نهایی به‌همراه نسخه الکترونیک آن

 • 23- تهیه نامه گواهی انجام قرارداد برای استفاده مجری از امتیاز آن درخصوص ارتقا، ترفیع و تغییر وضعیت

پایش طرح‌ها و مسئولیت‌های مجری:

 • رعایت کردن زمانبندی قرارداد اصلی
 • برخوردار بودن خروجی‌های تهیه شده توسط مجری از کیفیت و کفایت لازم
 • علاوه بر تایید هر فاز یا مرحله قرارداد توسط کارفرمای اصلی، خروجی‌ها و گزارش‌های مربوطه باید به معاونت پژوهشی نیز تحویل داده شود
 • در صورت تمایل مجری به فسخ قرارداد، ایشان موظف است حداقل دو ماه قبل از فسخ قرارداد، مراتب را به دانشگاه اعلام کند. در‌صورت غیرموجه بودن دلایل فسخ و اصرار مجری به فسخ، و یا عدم معرفی مجری جدید، مجری مسئول جبران خسارت‌ها است
 • حق‌الزحمه همکاران مجری، مالیات و حق بیمه آنها، هزینه‌های آزمایشگاهی، کارگاهی و مواد مصرفی بر عهده مجری است

اختیارات معاونت پژوهشی و فناوری در اجرای طرح‌ها:

 • چنانچه معاونت پژوهشی و فناوری ادامه اجرای یک طرح پژوهشی توسط مجری را مخالف مصالح دانشگاه بداند، می‌تواند قرارداد داخلی با مجری را با اعلام کتبی (15 روز قبل) فسخ کند
 • نظارت بر انجام قرارداد از منظر شکلی و حقوقی بر‌عهده دفتر مدیریت ارتباط با صنعت دانشگاه است. از منظر محتوایی، معاونت پژوهشی و فناوری می‌تواند از نظرات دانشکده یا پژوهشکده که مجری در آن مشغول به فعالیت است، استفاده نماید
 • جهت پایش و مدیریت ریسک پروژه‌های بزرگ، معاونت پژوهشی و فناوری جلسات همفکری دوره‌ای یا موردی با مجری برگزار خواهد کرد
خدمات مدیریت همکاری‌های پژوهشی و ارتباط با صنعت و جامعه:
تاسیس کلینیک‌های تخصصی خودگردان
فرصت مطالعاتی در صنعت و جامعه
مسایل و اولویت‌های پژوهشی
فراخوان‌ طرح‌های پژوهشی
دستاوردهای مدیریت همکاری‌های پژوهشی و ارتباط با صنعت و جامعه
پیوندها:
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)
اطلاعات تماس:
29902249
29902317
22431622
29902245
resvp [at] sbu.ac.ir