​​​​​​​اهداف
 
 • تقویت ارتباط دانشگاه و صنعت
 • کمک به شناخت بهتر اعضای هیات علمی از فضای صنعت
 • رفع مشکلات صنعت
 • جهت دهی به پژوهشها
 • حل مسائل مهم کشور


الزامات

​​​​​​​
 • برای متقاضیانی که از ابتدای سال 1398 دوره پیمانی یا رسمی ـ آزمایشی را آغاز می­کنند، گذراندن فرصت مطالعاتی در جامعه و صنعت الزامی است.
 • اعضای هیات عملی که 6 امتیاز از "طرح پژوهشی خاتمه یافته برون سازمانی" دارند، معاف از فرصت مطالعاتی هستند.
 • اعضای هیات عملی که 3 امتیاز از "طرح پژوهشی خاتمه یافته برون سازمانی" دارند، زمان فرصت مطالعاتی آنها به نصف کاهش می یابد.
 • برای رشته هایی که امکان فرصت ندارند، هیات رئیسه شرایط جایگزین اعلام می کند.

شرایط عمومی

 • اخذ پذیرش از یک واحد عملیاتی
 • اخذ حکم ماموریت از دانشگاه
 • مدت اعزام:
  • اعضای رسمی آزمایشی (سه ماه تمام وقت- شش ماه پاره وقت)
  • اعضای پیمانی (شش ماه تمام وقت- دوازده ماه پاره وقت)
 • تمام وقت: 5 روز کاری در هفته و پاره وقت: 2 روز کاری در هفته
 • متقاضی برای استفاده از این فرصت مطالعاتی می­ بایست حداقل دو سال سابقه عضویت هیات علمی فعال در دانشگاه داشته باشد. همچنین طبق آیین‌نامه استخدامی، می‌بایست در دو سال گذشته رکود علمی نداشته‌ ­باشد.

الزامات مربوط به متقاضی

 
 • فرصت مطالعاتی تمام­ وقت:
  • حضور 5 روز در هفته در واحد عملیاتی
  • فعالیت کافی برای مشاوره و راهنمایی دانشجویان
 • فرصت مطالعاتی پاره ­وقت:
  • حداقل دو روز کاری در هفته در واحد عملیاتی   
  • واحد موظفِ آموزشی به 0.6 کاهش می یابد.
  • جزییات نحوه حضور و سایر وظایف عضو هیات علمی با دانشکده/پژوهشکده توافق شود.
 • ارائه گزارش پیشرفت ماهانه به معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه

الزامات مربوط به واحد عملیاتی

 
 • اولویت موافقت با واحدهای عملیاتی است که با دانشگاه تفاهم­نامه یا موافقت­نامه همکاری داشته باشند.
 • واحد عملیاتی می­‌تواند از طریق عقد قرارداد پژوهشی با دانشگاه یا اعلام کتبی به دانشگاه، به متقاضی فرصت، حق‌التحقیق پرداخت کند (بدون بالاسری)
 • واحد عملیاتی می­‌تواند عضو هیات علمی را به همایش­ها و کنفرانس‌های علمی بین‌المللی اعزام کند. (آدرس همزمان واحد عملیاتی و دانشگاه در مقاله ذکر شود)
 • در ارتباط با مالکیت فکری نتایج حاصل از پژوهش­ها، براساس توافق­نامه یا قرارداد همکاری بین دانشگاه و واحد عملیاتی تصمیم‌گیری می‌­شود (اگر در این مورد تصمیم‌گیری نشود، مالکیت فکری متعلق به دانشگاه است)

اقدامات اجرایی دانشگاه

 
 • دانشگاه، حقوق و مزایای عضو هیات علمی را مطابق با حکم استخدامی وی پرداخت می­کند
  • حقوق و مزایای مدیریتی قابل پرداخت نیست
 • به ازای هر 100 ساعت کار در واحد عملیاتی، یک امتیاز کار اجرایی به عضو هیات علمی تعلق می­گیرد.
 • معاونت پشتیبانی، مالی و مدیریت منابع دانشگاه حکم مأموریت را صادر می کند.

پایان فرصت مطالعاتی

 
 • در پایان دوره فرصت مطالعاتی، ارائه گزارش کامل الزامی است.
  • حداکثر 3 ماه پس از پایان دوره
  • اعضای هیات علمی برای استفاده از فرصت ها یا ماموریت­های پژوهشی بعدی باید گزارش کامل از دستاوردهای فرصت مطالعاتی در جامعه و صنعت قبلی خود را در سوابق داشته باشند.
  • گزارش نهایی باید به تأیید بالاترین مقام واحد عملیاتی یا جانشین ایشان برسد.