سرپرست آزمایشگاه مرکزی دانشگاه

دکتر مهدی جهانفر

 عضو هیأت علمی دانشکده علوم و فناوری های زیست

 
ثبت آزمایشگاه ها و تجهیزات در سامانه
بررسی و تدوین ایین نامه های شبکه ازمایشگاهی
تاسیس و ایجاد آزمایشگاه های خدمات محور
عقد قراردادهای خدماتی بین آزمایشگاه و صنعت
تامین و بررسی امکان سنجی  تهیه و تجهیز ادوات مورد نیاز آزمایشگاهی
عضویت در شبکه آزمایشگاهی کل کشور ( شاعا )

آموزش و تربیت کارشناسان دستگاهای آزمایشگاهی
بررسی و امکان سنجی دستگاهیی و خرید و تهیه ادوات پیشرفته مورد نیاز دانشگاهی
تهیه و تعمیر قطعات دستگاهای موجود در آزمایشگاه مرکزی و کالیبراسیون دستگاهای مذکور
دعوت و ارایه همکاری مشترک با گروهای بین المللی متخصص با آزمایشگاه مرکزی

مهندس جوادی
کارشناس ارشد فنی آزمایشگاه مرکزی
مشاوره در زمینه چگونگی استفاده از سرویس های سامانه با تماس تلفنی 29905428
تهیه تصاویر میکروسکوپی با بزرگنمایی و قدرت تفکیک بالا در مقیاس های نانومتر و میکرومتری توسط میکروسکوپ های الکترونی
تهیه آنالیز نبمه کمی عنصری منطقه ای، خطی، صفحه ای توسط آنالیزور EDS برای عناصر یالاتر از بور( B ) و نمونه های مجهول
تعیین و جنس و ضخامت پوشش های چند لایه با ضخامت کمتر از 1 میکرون
تهیه تصاویر با ولتاژ پایین و فشار بالا جهت نمونه های قابل تخریب بیولوژیکی، پلیمری و اطلاعات سطحی نمونه ها
تهیه تصاویر توپوگرافی میکروسکوپی نیروی اتمی  با قدرت تفکیک بالا در مقیاس های نانومتر و میکرومتری توسط میکروسکوپ AFM
تهیه لایه های لیتوگرافی دو بعدی  در ابعاد نانومتریک به روش لیتوگرافی Dip-pen nanolithography
تعیین ضخامت و مولفه زیری لایه های نازک به روش profilometer dektak xt
چگونگی استقاده از سرویس:
ورود به سایت bit.sbu.ac.ir
ایجاد نام کاریری در سامانه
انتخاب سرویس مورد نظر در شبکه با گزینه متقاضی سرویس
هماهنگی با مسئول آزمایشگاه مورد نظر در شبکه
انچام کار و پرداخت هزینه در سامانه