صفحه اصلی
خدمات حداکثری درون و برون دانشگاهی به پژوهشگران در ایام کرونا
  • 7420 بازدید

آزمایشگاه مرکزی دانشگاه با رعایت کامل پروتکل های بهداشتی به پژوهشگران جامعه بزرگ دانشگاهی شهید بهشتی و همچنین پژوهشگران خارج از دانشگاه، با اتصال به شبکه های شاعا و labsnet‌ در تمام روزهای هفته سرویس می دهد.

جهت ارتباط و تعیین وقت قبلی، با شماره های  ۲۹۹۰۵۴۲۸ و ۲۹۹۰۵۴۲۷ تماس بگیرید.

 

افزودن نظرات