ارتباط با معاونت

29902066
29902067
resvp [at] sbu.ac.ir
تهران، بزرگراه شهید چمران، خیابان یمن، میدان شهید​​ شهرياری، بلوار دانشجو، دانشگاه شهید بهشتی، ساختمان مرکزی، نیم‌طبقه اول، معاونت پژوهشی و فناوری، کدپستی 1983969411