صفحه اصلی
کرسی ترویجی شناخت نظام روایات به مثابه شاخصی در ارزیابی حدیث؛ مطالعه موردی ابواب توحید
  • 8444 بازدید

برگزاری کرسی ترویجی شناخت نظام روایات به مثابه شاخصی در ارزیابی حدیث؛ مطالعه موردی ابواب توحید در دانشکده الهیات و ادیان دانشگاه شهید بهشتی در تاریخ 14 تیر 1401

افزودن نظرات