صفحه اصلی
مطالعات پمپاژ آب از دريای خزر و حوضه‌های مجاور به خليج گرگان و تالاب ميانکاله
  • 51 بازدید

معاونت محيط زيست دريايي و تالابها در نظر دارد از محل اعتبارات طرح تملك سرمايه اي (نقدي/ اسنادي)
سال 1401 در سطح معاملات متوسط ، براي انجام موضوع" مطالعات پمپاژ آب از درياي خزر و حوضه
هاي مجاور به خليج گرگان و تالاب ميانکاله " با شرح خدمات پيوستي و با زمانبندي 10 ماه ،اقدام نمايد. 

دانلود فایل
افزودن نظرات