صفحه اصلی
مطالعات پمپاژ آب از دريای خزر و حوضه‌های مجاور به خليج گرگان و تالاب ميانکاله
  • 4050 بازدید

معاونت محيط زيست دريايی و تالابها در نظر دارد از محل اعتبارات طرح تملک سرمايه‌ای (نقدی/ اسنادی)
سال 1401 در سطح معاملات متوسط، برای انجام موضوع «مطالعات پمپاژ آب از درياي خزر و حوضه‌ای مجاور به خليج گرگان و تالاب ميانکاله» با شرح خدمات پيوستی و با زمانبندی 10 ماه، اقدام نمايد. 

دانلود فایل
افزودن نظرات