صفحه اصلی
جلسات کارگروه کمیته خرید تجهیزات آزمایشگاهی دانشگاه شهید بهشتی پس از وقفه‌ای چند ساله دوباره تشکیل شد.
  • 355 بازدید

کارگروه کمیته خرید تجهیزات آزمایشگاهی دانشگاه شهید بهشتی به همت معاونت پژوهشی دانشگاه و مدیریت پشتیبانی پژوهش و فناوری، پس از وقفه‌ای چند ساله دوباره تشکیل شد.

در این کارگروه جمعی از نمایندگان واحدهای گوناگون دانشگاه که برخی نیز جزو کارگروه اولیه بوده‌اند در جلسات منظم و پیوسته در حال به‌روز رسانی و نهایی کردن خریدهای آزمایشگاه‌‌های دانشگاه، بخصوص تجهیز شایسته آزمایشگاه مرکزی می‌باشند.

تصویر 1

تصویر 2

افزودن نظرات