صفحه اصلی
جذب پژوهشگر پسادکتری روش‌های تانسوری (جبر چندخطی) و کاربرد آن در علوم‌داده
  • 1055558 بازدید

آگهی جذب پژوهشگر پسادکتری

روش‌های تانسوری (جبر چندخطی) و کاربرد آن در علوم‌داده

دانشکده علوم ریاضی

دانشگاه شهید بهشتی

دانشکده علوم ریاضی در نظر دارد برای مدت شش ماه در رشته ریاضی کاربردی (زمینه پژوهشی آنالیز عددی) و علوم کامپیوتر و مهندسی از بین واجدین شرایط پژوهشگر پسادکتری جذب نماید. پژوهشگر انتخاب شده زیر نظر آقای دکتر کورش پرند و آقای دکتر مسعود حجاریان در زمینه "روش‌های تانسوری (جبر چندخطی) و کاربرد آن در علوم داده" فعالیت خواهد نمود.

متقاضیان ترجیحاً دارای مدرک دکتری تخصصی ریاضی کاربردی در زمینه آنالیز عددی یا علوم کامپیوتر و علوم مهندسی باشند و همچنین انتظار می رود حداقل با مفاهیم تخصصی معادلات تانسوری و مقادیر ویژه تانسورها، تجزیه‌های تانسوری به ویژه تجزیه‌ تاکر (تجزیه مقدارهای منفرد مرتبه بالاتر) و تجزیه CP، روش‌های تانسوری برای حل دستگاه معادلات غیرخطی، روش‌های تانسورهای بازه‌ای و کاربرد آن در حل دستگاه‌های معادلات چندخطی،  زنجیرهای مارکوف با مرتبه بالاتر و تانسورهای احتمال انتقال، مسائل مکمل تانسوری و کاربرد تانسورها در مسائل مرتبه بالاتر در علوم داده، آشنا و علاقه مند به انجام تحقیقات در زمینه های فوق باشند.متقاضیان می توانند رزومه و فرم تقاضای خود را در قالب فرم‌های موجود در سایت دانشگاه بخش فرم ها و آیین نامه­‌های معاونت پژوهشی (دوره پسادکتری) تا تاریخ 99/12/10 به معاونت پژوهشی دانشگاه تحویل و یا ارسال نمایند.​​​​​​​

افزودن نظرات