صفحه اصلی
جلسات کارگروه تدوین راهنمای HSE دانشگاه شهید بهشتی پس از وقفه‌ چند ساله دوباره تشکیل شد
  • 1023 بازدید

کارگروه تدوین راهنمای HSE دانشگاه شهید بهشتی به همت معاونت پژوهشی دانشگاه و مدیریت پشتیبانی پژوهش و فناوری، پس از وقفه‌ای چند ساله دوباره تشکیل شد.

در این کارگروه جمعی از نمایندگان واحدهای گوناگون دانشگاه که جزو کارگروه اولیه تدوین‌کننده این راهنما بوده‌اند در حال به‌روز رسانی و نهایی کردن این راهنما برای چاپ در انتشارات دانشگاه می‌باشند.

تصویر 1

تصویر 2

 

افزودن نظرات