صفحه اصلی
تشکیل اولین جلسه کمیته شناسایی بازارهای پژوهشی و توسعه تعاملات صنعتی دانشگاه شهید بهشتی
  • 243 بازدید

اولین جلسه کمیته شناسایی بازارهای پژوهشی و توسعه تعاملات صنعتی دانشگاه شهید بهشتی به همت معاونت پژوهشی دانشگاه در تاریخ 10 بهمن‌ماه 1402 تشکیل گردید.

در این جلسه پیشنهادات مختلفی برای شناسایی بازارهای پژوهشی و توسعه تعاملات صنعتی دانشگاه توسط اعضای کمیته بیان و آیین نامه همکاری در بازاریابی طرح‌های پژوهشی مطرح شد .

تصویر 1

تصویر 2

تصویر 3

افزودن نظرات