صفحه اصلی
برگزاری وبینار به مناسبت هفته ترویج علمی
  • 7423 بازدید

گروه علم اطلاعات و دانش شناسی به مناسبت هفته ترویج علم برگزار می کند: حوزه علم اطلاعات و دانش شناسی و نقش آن در ترویج علم، زمان5شنبه 22 آبان 1399، ساعت 18.​​​​​​​

دسترسی به وبینار از طریق پیوند زیر امکان پذیر است.

http://194.225.24.96/lms18-14