صفحه اصلی
بازدید معاونت صنایع پیشرفته و پروژه های کلان انرژی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) از دانشگاه شهیدبهشتی
  • 306 بازدید

بازدید معاونت صنایع پیشرفته و پروژه های کلان انرژی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو)، از آزمایشگاه مرکزی و پژوهشکده گیاهان و مواد اولیه داروئی دانشگاه شهیدبهشتی در تاریخ دوشنبه 1402/10/18 

افزودن نظرات