سامانه‌های معاونت پژوهشی

معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه، با بهره‌گیری از توان متخصصین، سامانه‌های پژوهشی مفیدی در اختیار پژوهشگران قرار داده است. این سامانه‌ها در راستای سهولت دسترسی به بالا بردن کیفیت پژوهش، ایجاد و راه‌اندازی شده‌اند.

سامانه نگاه پژوهشی
سامانه نگاه (نمایش گزارش‌های آماری هدفمند) پژوهشی اعضای هیات‌علمی دانشگاه شهید بهشتی در سال 1401 با هدف ارزیابی عملکرد پژوهشی دانشگاه، دانشکده‌ها، پژوهشکده‌ها و حوزه‌های دانشی توسط معاونت پژوهشی و فناوری، پیاده‌سازی و اجرا شده است. 
ورود به سامانه نگاه پژوهشی
سامانه سرمد
سامانه رایانش موازی دانشگاه با هدف فراهم آوردن بستر تحقیق حرفه‌ای و پرسرعت، با همت معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه راه‌اندازی شده است.
 

 
ورود به سامانه سرمد
سامانه علم‌سنجی
سامانه علم‌سنجی اعضای هیات‌علمی دانشگاه شهید بهشتی در سال ۱۴۰۰ با هدف استخراج و نمایش به‌روز شاخص‌های علم‌‌سنجی اعضای هیات‌علمی دانشگاه، توسط معاونت پژوهشی و فناوری، پیاده‌سازی و اجرا شد.

 
ورود به سامانه علم‌سنجی
سامانه خیام
سامانه خیام، سامانه رتبه‌بندی نشریه‌های بین‌المللی است که در سال 1399 با هدف ایجاد رتبه­‌بندی و بستری برای نمايش اطلاعات رسته‌بندی نشريه‌های خارجی، توسط معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه شهید بهشتی، پیاده‌سازی و اجرا شده است.
 
ورود به سامانه خیام