اخبار

جلسه‌ای برای هم‌اندیشی راهبردهای دیجیتال‌سازی مرکز اسناد و موزه دانشگاه شهید بهشتی

جلسه‌ هم‌اندیشی درباره راهبردهای دیجیتال‌سازی مرکز اسناد و موزه دانشگاه شهید بهشتی روز شنبه 7 بهمن‌ماه 1401 برگزار شد.

20736 بازدید
وبینار آشنایی با منابع دیجیتال کتابخانه مرکزی، مرکز اسناد و موزه

برگزاری پنجاه و چهارمین وبینار آموزشی-پژوهشی تحت عنوان" آشنایی با منابع دیجیتال کتابخانه مرکزی، مرکز اسناد و موزه"

20768 بازدید
دسترسی به پایگاه دیگری از مجموعه پایگاه‌های مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم‌اسلامی فراهم شد.

به علت استقبال کاربران دانشگاه، دسترسی به پایگاه دیگری از مجموعه پایگاه‌های مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی به نام نورلایب (کتابخانه دیجیتال نور) نیز به تازگی فراهم گردیده است.

20839 بازدید

اطلاعیه ها