• برگزار شده در سال 1389
كارگاه هاي منابع الكترونيك در اسفند ماه: برگزار شده در دانشكده هاي علوم زيستي،علوم تربيتي و روانشناسي و مهندسي برق و كامپيوتر 
کارگاه دو روزه پروپوزال نویسی در بهمن ماه: برگزار شده در دانشکده ادبیات و علوم انسانی 
کارگاه منابع الکترونیک EBSCO در آذر ماه: برگزار شده در دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی 
كارگاه آموزشي SAGE در آذر ماه: برگزار شده در دانشكده معماري و شهرسازی
كارگاه منابع الكترونيك ISI,SCOPUS در آذر ماه: برگزار شده در كتابخانه مركزي 
کارگاه منابع الکترونیک EBSCO در آبان ماه: برگزار شده در دانشکدۀ علوم تربیتی و روانشناسی 
کارگاه منابع الکترونیک EBSCO و SIAM در آبان ماه: برگزار شده در دانشکدۀ علوم ریاضی 
کارگاه منابع الکترونیک ISI,SCOPUS در آبان ماه: برگزار شده در کتابخانۀ مرکزی 
کارگاه منابع الکترونیک SPORT DISCUS در آبان ماه: برگزار شده در دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی 
کارگاه طرح های درون دانشگاهی در آبان ماه: برگزار شده در دانشکدۀ علوم ریاضی 
کارگاه سامانۀ الکترونیکی نشریات در مهر ماه: برگزار شده در دانشکده ادبیات و علوم انسانی 
کارگاه SAGE در اردیبهشت ماه: برگزار شده در دانشکدۀ معماری و شهرسازی 
کارگاه sportdiscus در اردیبهشت ماه: برگزار شده در دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی 
کارگاه SIAM در اسفند ماه: برگزار شده در دانشکده علوم ریاضی 
کارگاه EBSCO در اسفند ماه: برگزار شده در دانشکده ادبیات و علوم انسانی 
کارگاه ACS & Thieme در بهمن ماه: برگزار شده در دانشکده علوم 
کارگاه AIP & APS در بهمن ماه: برگزار شده در دانشکده علوم 

  •  برگزار شده در سال 1390

كارگاه آموزشي بانك اطلاعاتي ISI و نرم افزار ENDNOTE در اردیبهشت ماه: برگزار شده در مرکز رشد واحدهای فناوری

كارگاه بررسي آيين نامه هاي طرح هاي پژوهشي در ارديبهشت ماه: برگزار شده در دانشكده علوم رياضي

کارگاه آشنایی با سامانه سنم در اردیبهشت ماه: برگزار شده در دانشکده ادبیات و علوم انسانی

نشست مسئولین نشریات در اردیبهشت ماه: برگزار شده در تالار شهید چمران

نشست کارشناسان پژوهشی در اردیبهشت ماه: برگزار شده در دانشکده علوم ریاضی

کارگاه آشنایی با سامانه سنم در آبان ماه: برگزار شده در دانشکده مدیریت و حسابداری

کارگاه آشنایی با نرم افزار Endnote در آذر ماه 


  • برگزار شده در سال1391

کارگاه آشنایی با نرم افزار Endnote در اردیبهشت ماه: برگزار شده در ساختمان فناوری اطلاعات و ارتباطات

کارگاه آشنایی با منابع الکترونیک در اردیبهشت ماه: برگزار شده در دانشکده مدیریت و حسابداری

کارگاه آشنایی با نرم افزار Endnote در خرداد ماه: برگزار شده در ساختمان فناوری اطلاعات و ارتباطات

کارگاه پروپوزال نویسی در اردیبهشت و خرداد ماه: برگزار شده در مرکز رشد


  • برگزار شده در سال 1392