قطب کاتالیست    
   
 

مدیر قطب: دکتر مصطفی محمد پور امینی

اعضای قطب: دکتر احمد شعبانی – دکتر پیمان صالحی– دکتر فرخ قریب – دکتر فرزاد دیهیمی – دکتر مصطفی محمدپورامینی- دکتر علي الياسي - دكتر ناصر صفري

 

 
 

        
قطب فوتونیک    
   

  

مدير قطب: دكتر محمد مهدي طهرانچي


اعضای قطب: دکتر حمید لطیفی – دکترمحمدمهدی طهرانچی – دکتررضا مسعودی – دکتر بابک شکری – دکتر علیرضا فخاری زواره – دکتر سیدابراهیم افجه‎اي


 

 
 

        
قطب خانواده    
   مدیر قطب : دکتر محمدعلی مظاهری تهرانی

 

اعضای قطب : دکتر علی زاده محمدی- دکتر زهرا صباغیان – دکتر لیلی پناغی- دكتر محمود حیدری - دکتر کورش فتحی – دکتر محسن دهقانی – دكتر محمد روشن - دكتر سيامك ساماني - دكتر جميله علم الهدي - دكتر تقي آزاد ارمكي - دكتر محمد علي مظاهري تهراني

 
 

        

قطب برنامه ریزی شهری و طراحی شهری در بافت های

با ارزش    

   


مدیر قطب : دکتر علی غفاری

اعضای قطب: دکتر پرویز پیران- دکتر جهانشاه پاکزاد- دکتر مصطفی بهزادفر- دکتر فرهاد تهرانی- دکتر علیرضا غفاری- دکتر کورش گلکار

 

 
 

        
قطب توسعه پايدار محيط جغرافيايي    
   اعضای قطب: دکتر مصطفي طالشي- دکتر حميدرضا ناصري - دكترعليرضا شكيبا- دكتر محمدرضا ثروتي- دكتر حسن صدوق - دكتر زهره فني- دكتر شهريار خالدي- دكترحسن لشكري- دكترعباس سعيدي

 

 
 

        
قطب پلاسما و كاربردهاي آن    
   مدير قطب: دكتر بابك شكري

اعضاي قطب: دكتر مجيد قناعت شعار- دكتر حسن سبزيان- دكتر عليرضا نيكنام- دكتر غلامرضا جعفري- دكتر عليرضا فخاري زواره- دكتر حميدرضا قمي- دكتر بابك شكري