1-     شناسایی دانشگاه‌ها و مراکز علمی ملی و بین‌المللی جهت انجام پژوهش‌های مشترک

2-     همکاری، مشارکت و نظارت بر تفاهم‌نامه‌های همکاری

3-     عضویت و حضور فعال و شرکت در مجامع و نشست‌های تخصصی در سطوح ملی و بین‌المللی

4-     تشکیل کمیته‌های همکاری علمی-صنعتی