1.       ورود به سایت کتابخانه مرکزی؛
2.       انتخاب گزینه "گفتگوی آنلاین" در پایین صفحة اصلی کتابخانه؛
3.       ورود به صفحة مرجع مجازی و پر کردن فرم مربوط همراه با درج نشانی پست الکترونیکی (ایمیل)؛
ارسال پیام یا سوال و دریافت پاسخ  توسط کارشناسان مربوط..