1. تهیه مقدمات برگزاری جلسات ماهانه یا فوق‌العاده شورای انتشارات (شامل هماهنگی با اعضای شورا، ارسال دعوتنامه­ها، پیگیری موضوعات و مباحث جلسه و تهیه صورت‌جلسه شورا؛
2.  بررسی، پیگیری، آماده­سازی و طرح درخواست انتشار آثاری که پس از طی مراحل داوری و تصویب در شوراهای پژوهشی واحد به شورای انتشارات دانشگاه ارسال می­شود، طبق " فرایند طرح کتاب در شورای انتشارات
3.  اطلاع رسانی نتیجه مباحث و مصوبه های جلسات شورای انتشارات به واحدها؛
آماده سازی آثار مصوب شورا شامل ویرایش، حروف‌چینی، صفحه آرایی، نمونه خوانی متن اثر و  طراحی جلد و چاپ و صحافی کتاب.