صفحه اصلی
دومین کنفرانس ملی تحقیقات آزمایشگاهی ایران
  • 7352 بازدید

 

میزبانی آزمایشگاه مرکزی دانشگاه در دومین کنفرانس ملی تجهیزات و فناوریهای ازمایشگاهی کشور در ۲۵ و ۲۶ شهریور ماه ۱۴۰۰ به صورت مجازی
به همراه نشست سالانه شبکه آزمایشگاه های علمی ایران (شاعا)

افزودن نظرات