صفحه اصلی
وبینار «پژوهش‌های انجام شده در دوره کرونا (بهار 99)» برگزار شد
  • 1363941 بازدید

اولین وبینار از مجموعه وبینارهای موضوعی اساتید با عنوان «ادراکات، باورها، هیجانات و گرایش‌های رفتاری ما در مواجهه با کرونا: گزارش یافته‌های پژوهش انجام شده در بهار 99» و سخنرانی دکتر پگاه نجات، عضو هیئت علمی گروه روانشناسی در تاریخ یازدهم آبان ماه 1399 و ساعت 19 تا 20 برگزار شد.

 

در این وبینار که 36 نفر حضور داشتند، نتایج یافته‌های پژوهشی مبتنی بر بررسی ادراکات، باورها، هیجانات، راهبردهای مقابله و گزارش‌های رفتاری دانشجویان و عموم مردم مورد بحث قرار گرفت.

 
 

این مجموعه وبینارها، هر هفته یک شنبه، از ساعت 19 الی 20 در پلتفرم ادوبی‌کانکت به آدرس زیر برگزار می شود: http://185.53.142.21/sbuev