صفحه اصلی
همکاری مدیریت موزه‌ها و مرکز اسناد صنعت نفت و دانشگاه شهید بهشتی گسترش می‌یابد
  • 500 بازدید

همکاری مدیریت موزه‌ها و مرکز اسناد صنعت نفت و دانشگاه شهید بهشتی گسترش می‌یابد:

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه شهید بهشتی، دکتر سیده مهری حمیدی روز جمعه، ۲۱ اردیبهشت‌ماه پس از بازدید از غرفه مدیریت موزه‌ها و مرکز اسناد صنعت نفت، با مدیر این مرکز، جناب آقای حسین شاملی،برای گسترش همکاری دیدار کرد.

لینک خبر

تصویر

افزودن نظرات