تشویق مقاله و کتاب

 

 aliyari pic.jpg
کارشناس تشویق مقاله و کتاب

خانم سعادت علی یاری

 

شماره تماس :29902009

 

 

گردش کار تشویق مقالات با روند جدید و مکانیزه

-            ثبت صحیح مقاله در سامانه گلستان و بارگزاری نسخه پی دی اف کامل مقاله پس از چاپ آن در نشریات معتبر علمی

-           تایید آن توسط عضو هیات علمی مربوطه

-           بررسی و تایید جزییات مقاله  توسط کارشناس پژوهشی واحد و تایید نهایی آن توسط معاون پژوهشی واحد

-          انجام گروهبندی لازم توسط کارشناس پژوهشی واحد و ارسال آن به مدیریت پشتیبانی پژوهشی

-          دریافت مقاله توسط مدیر پشتیبانی پژوهشی و کارشناسان مربوطه

-          لحاظ کردن امتیازات مربوطه و محاسبه امتیاز و مبلغ آن توسط سیستم و تایید توسط کارشناسان

-          بتایید نهایی توسط مدیر پشتیبانی پژوهشی

-          تهیه گزارش مالی مربوطه و ارسال نامه به مالی برای پرداخت تشویق

 

 

گردش کار تشویق کتاب​

-          ثبت مشخصات کتاب و تایید عضو هیات علمی در سیستم گلستان

-          بررسی و تایید جزییات مربوطه توسط کارشناس واحد و معاون پژوهشی مربوطه

-          ارسال کتاب حوزه مدیریت نظارت، برنامه ریزی و پژوهشی تحصیلات تکمیلی جهت طرح در کمیته های تخصصی معاونت پژوهشی و تعیین امتیاز  کتاب

-          ثبت امتیاز کسب شده در سیستم گلستان توسط آن مدیریت

-          محاسبه مالی و تهیه گزارش آن جهت ارائه به مالی و انجام پرداخت تشویق ​

نکته مهم :

​لازم به ذکر است بر خلاف گذشته هم اکنون این فرایند کاملا مکانیکی و از طریق سیستم گلستان انجام میشود و نیازی به ارسال هیچ فرم یا نامه ای نیست. 

 

 

​​​​​​