1-      بررسی اثر تغییر اقلیم و مدیریت خشکی و خشکسالی (طرح کلان ملی)

2-       پژوهش، پايش و ضميري محتواي توسط طرف دوم در خصوص محتواهاي همراه اول شامل كليه محتواي منتشر بر بستر پايه مخابراتي شبكه همراه اول اعم از محتواي متني صوتي و تصويري و برنامه هاي كاربردي محتواي غني ر بستر باند پهن و ساير موارد مرتبط در قالب سامانه مديريت و نظارت بر محتوا با عنوان (سامانه بهسازي و ارتقا محتوا)

3-      تولید مواد اولیه هپاتیت B انسانی در ایران

4-      طراحي نظام نظارت مالي بانك مركزي بر بانك ها

5-      طراحی، تجهیز و راه‌اندازی آزمایشگاه روان‌شناسی و فیزیولوژی مرکز منابع انسانی و آموزش نیروگاه اتمی بوشهر و اخذ گواهی استاندارد

6-      مطالعه منشاء و کنترل گرد و غبار و ریزگرد با سازمان محیط زیست (در دست اقدام)

7-      دانش و فناوری استفاده از آب دریا و آب‌های شور برای استفاده در کشاورزی، شرب و صنعت (در دست اقدام پدر کمیسون کشاورزی)

8-      بررسی و مطالعه آلودگی هوا در تهران (شورای شهر و شهرداری تهران)

9-       پروژه های پژوهشی انجام شده در زمینه آب در دانشگاه از سال 92 تا 97  " پروژه های پژوهشی انجام شده در زمینه آب.pdf "