Home
جدب پژوهشگر پسا دکتری دانشکده علوم ورزشی و تندرستی
  • 738 Views

دانشکده علوم ورزشی و تندرستی در نظر دارد یک نفر پژوهشگر پسادکتری در زمینه « شناسائی عوامل خطر و بررسی آنها با آسیب­های ورزشی ورزشکاران زبده»

 

به مدت یک نیم سال تحصیلی و زیر نظر آقای دکتر فریبرز هوانلو جذب نماید.

 

متقاضیان واجد شرایط ضمن تکمیل فرم مربوط که در سایت دانشگاه بخش فرمهای معاونت معاونت پژوهشی و فناوری قابل دسترسی می باشد ؛ فرصت دارند تا تاریخ 24/08/1399

 

فرم تکمیل شده و مدارک خود را به آدرسF.rahbar@mail.sbu.ac.ir ارسال نمایند.