برای ورود به صفحه مربوط به کتابخانه مرکزی اینجا را کلیک نمایید.

 

 

تماس با کتابخانه مرکزی
تلفن: 29902323  و  22431916
نمابر: 22431991
نشانی پست الکترونیکی: library@sbu.ac.ir
نشانی: تهران - اوین -ابتدای بلوار دانشجو - میدان شهید شهریاری - دانشگاه شهید بهشتی- کتابخانه مرکزی