خانم بهاره حسن زاده

کارشناس قطب های علمی دانشگاه

شماره تماس 29903116

. قطب فوتونیک

. پلاسما و کاربردهای آن

. عصب روانشناسی شناختی (لینک مستقیم قطب)

. گوهرشناسی

. آموزش عالی توسعه

. آسیب شناسی و سلامت خانواده