1-     برنامه‌ریزی جهت ترغیب اعضای هیئت علمی دانشگاه برای اجرای پژوهش‌های کاربردی تقاضا محور و فن بازار پژوهش

2-     سیاستگزاری جهت تقویت همکاری‌های مشترک علمی و صنعتی با سازمانها و واحدها، متناسب با نیازهای کشور

3-     شناسایی نیازها، مشکلات و کمبودهای سازمانهای هدف و برقراری ارتباط سیستماتیک بین دانشگاه و بدنه اجرایی و صنعتی کشور جهت رفع مشکلات آنها

4-     برنامه‌ریزی جهت ارتباط دانشگاه با ‌ذی‌نفعان جهت ارتقا کیفی محصولات و خدمات

5-     سیاستگزاری بمنظور جذب حمایت‌های مادی و معنوی از پژوهش‌های کاربردی دانشگاه

6-      تدوین ساز و کار مناسب جهت ارائه دستاوردها و فعالیت‌های پژوهشی کاربردی دانشگاه به ذی‌نفعان مرتبط

7-     برنامه‌ریزی جهت ارتقا مهارتهای فنی و حرفه‌‌ای دانش‌آموختگان

8-     سیاستگزاری جهت استفاده از ظرفیت دانشگاه در پروژه‌های بین‌المللی

9-     برنامه‌ریزی جهت اخذ منابع ملی و بین‌المللی برای اجرای پژوهش‌های کاربردی

10- برنامه‌ریزی جهت توسعه همکاری‌های علمی و بین‌المللی دانشگاه