عکس پرسنلی.jpg

کارشناس خرید تجهیزات

خانم فرح رمضاتی

شماره تماس :29902238

 

گردش کار خرید تجهیزات

 

-          اختصاص بودجه به واحدها از طرف معاون پژوهشی طبق استراتژی ها و سیاستگزاری مالی دانشگاه

-          اعلام آن به واحدها و اطلاع رسانی جهت اقدام آنان

-          مکاتبه واحدها و اعلام نیاز با ارسال مدارک مورد نظر و نیز معرفی یک نفر کارشناس خبره جهت پیگیری و اتمام فرایند خرید

-          بررسی تقاضا ودر صورت تایید مکاتبه با معاون پشتیبانی و مدیریت منابع جهت اقدام و مساعدت

-          ارجاع نامه از معاون پشتیبانی به عامل مالی پژوهشی و یا در شرایط خاص مدیریت امور مالی جهت اقدام خرید

-          مراجعه نماینده واحد جهت ارائه اصل مدارک و پیگیری خریدها

-          ارائه گزارش نهایی کار از نماینده واحد به معاونت پژوهشی

 

نکته :

لازم به ذکر است در کلیه موارد بالا نماینده و کارپرداز و یا عامل مالی هر واحد با کارشناس مربوطه ارتباط نزدیک دارد و تمامی مراحل انجام کار با مساعدت و همکاری طرفین پیگیری و انجام می شود.

​​​​​​​​