مدیریت برنامه ریزی و پژوهش تحصیلات تکمیلی

یکی از اهداف مهم دانشگاه­ها و مراکز علمی در کشور حل مشکلات اساسی جامعه اعم از صنعتی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و... است. دانشگاه شهید بهشتی برای تحقق این اهداف، اقدام به تعریف برنامه‌­های علمی نموده است. در حقیقت هدف برنامه­‌های علمی دانشگاه شناسایی مشکلات اصلی جامعه با کمک متخصصین خارج از دانشگاه در حوزه­ های مختلف و استفاده از پتانسیل موجود در دانشگاه­ ها، برای بررسی وبرنامه­ ریزی برای حل آن­ها است.

شرح وظایف

  1. تهیه و تدوین برنامه‌‌های علمی دانشگاه
  2. بررسی و امکان‌سنجی برنامه‌‌های پیشنهادی
  3. تجزیه‌وتحلیل نقاط ضعف و قوت برنامه‌‌های علمی حسب نتایج به‌دست‌آمده از اجرای برنامه‌‌ها؛
  4. ارائه گزارش‌های مکتوب از میزان پیشرفت برنامه‌‌های علمی؛
  5. ارائه خدمات کارشناسی و دبیرخانه­ای به مجریان برنامه­های علمی جهت تنظیم و تدوین برنامه‌‌های پیشنهادی و پیگیری امور.

فایل های مرتبط