معاونت پژوهشی و فناوری

فعالیت عمده مرکز نشر، اسناد و کتابخانه مرکزی دانشگاه در سه بخش
 
کتابخانه مرکزی و اسناد؛
چاپ و انتشارات؛
مجلات علمی
 به شرح زیر شکل می­گیرد:

 

 
 
مهم­ترین فعالیت­ها:
 
·     تهيه، جمع‌آوري و در دسترس قراردادن كتاب­ها و نشريه­های علمي، پایان نامه ها و متن سخنراني‌هاي ارائه شده در همايش‌هاي برگزار شده با همكاري دانشگاه و به طور کلی همه تولیدات علمی دانشگاه به‌منظور استفادة دانشجويان و اعضاي هيئت علمي و پژوهشگران؛
 
·     مدیریت و نظارت دقیق بر فعالیت بخش­های کتابخانه (شامل بخش­های اداری، سفارش و ثبت، فهرست نویسی، آماده سازی و توزیع بین بخش­های: گردش و امانت، مرجع، پایان­نامه­ها و گزارش­  ها، نشریات ادواری، نابینایان، بانکهای اطلاعاتی)؛
 
·     فرایند انتخاب، سفارش، خرید و ثبت کتاب­ها و مجلات فارسی و لاتینی؛
·     مدیریت پرتال(درگاه) کتابخانه؛
·     فرایند انتخاب، سفارش، خرید و ثبت متمرکز کتاب­ها و مجلات فارسی و لاتینی ؛
·     مدیریت، نظارت، ارزیابی، پایش و سفارش بانک­های اطلاعاتی مورد نیاز دانشگاه؛
·     ایجاد و توسعة مرکز اسناد و مدارک برای جمع آوری ، تنظیم و طبقه بندی اسناد و مدارک ارزشمند دانشگاه، گردآوری مجموعه ای غنی از اسناد؛
·     تأمين اطلاعات مربوط به منابع چاپی و الکترونیکی مورد نياز ساير پژوهشگران حقيقي و حقوقي كشور؛
·     ایجاد پایگاه­های اطلاعاتی گوناگون در حوزه­های موضوعی؛
·     سازماندهی یکپارچة منابع به منظور بازیابی دانشجویان و اعضای هیئت علمی دانشگاه؛
·     شناخت نیاز مراجع کنندگان و تامین آن­ها.
·     تهیة منابع از طریق جذب بودجه و خرید کتاب از نمایشگاه­های تخصصی و دانشگاهی و همچنین تهیة بانک‌های اطلاعاتی؛
·     تهیة منابع مورد نیاز برای پژوهش و رشته‌های آموزشی و تخصصی موجود دانشگاه؛
·     ادارة کتابخانة مرکزی و واحدهای وابسته (کتابخانه‌های دانشکده‌ها و پژوهشکده‌ها) به صورت نیمه متمرکز؛
·     ثبت و نگهداری نسخة چاپی و الکترونیکی پایان نامه­ها و رساله­ها؛
·    برگزاری پیوستة نمایشگاه­های کتاب و همایش‌های مرتبط با کتابداری و کارگاه‌های آموزشی برای کتابداران؛
·    تهیه و تقویت بانک­های اطلاعاتی در موضوع‌های گوناگون به صورت عمومی و تخصصی؛
·    توسعة خدمات کتابخانة مرکزی شامل: گزینش و فراهم‌آوری،  فهرست‌نویسی ، آماده‌سازی، توزیع و اشاعة اطلاعات؛
·    ایجاد و توسعة مرکز اسناد و مدارک دانشگاه؛
·      نشر آثار علمی اصیل و ارزندة اعضای هیئت علمی دانشگاه، شامل متون درسی و کمک درسی و گزارش‌های علمی پژوهش‌ها ( نسخة چاپی و الکترونیکی)؛
·      آماده‌سازی آثار مصوب شورای انتشارات دانشگاه و تبدیل آنها به کتاب؛
·     راه­اندازی، نظارت و تولید همة امور مرتبط با نشریات دانشگاه.
·     نشر مجله ( نسخة چاپی و الکترونیکی)؛
·     نشر ترجمة آثار معتبر و ارزندة علمی؛
·     نشر ترجمة منبع درسی مصوب، مشروط به تازگی متن اصلی؛
·     نشر آثار و پژوهش‌های بی­بدیل دانشمندان معتبر ایرانی و خارجی؛
·     نشر متون کهن ارزشمند؛
·     نشر آثار مرجع مانند کتابشناسی‌ها، فرهنگ‌ها و دایرة‌المعارف‌ها؛
·    نشر مقاله‌ها و متن سخنرانی‌های ارائه شده در همایش‌های برگزار شده با همکاری دانشگاه؛
·     نشر و سازماندهی نشریات علمی دانشگاه و نظارت بر فعالیت‌های آنان؛
·    ورود به عرصه نشر الکترونیک و توزیع منشورات دانشگاه به صورت آنلاین از طریق سامانه انتشارات(پند)؛
·     فروش، توزیع، عرضه و بازاریابی کتاب‌های انتشارات دانشگاه به شیوه سنتی و الکترونیکی؛
·     ثبت و نشر الکترونیکی مقالات(مجلات)، مجموعه مقالات کنفرانس­ها.
·     ارتباط موثر و مداوم با سامانه پند.

​​​​​​​

برای ورود به صفحه مربوط به کتابخانه مرکزی اینجا را کلیک نمایید.

 

 

تماس با کتابخانه مرکزی
تلفن: 29902323  و  22431916
نمابر: 22431991
نشانی پست الکترونیکی: library@sbu.ac.ir
نشانی: تهران - اوین -ابتدای بلوار دانشجو - میدان شهید شهریاری - دانشگاه شهید بهشتی- کتابخانه مرکزی