بررسی اثر تغییر اقلیم و مدیریت خشکی و خشکسالی (طرح کلان ملی) ​​​
پژوهش، پايش و ضميري محتواي در خصوص محتواهاي همراه اول (سامانه بهسازي و ارتقا محتوا)
تولید مواد اولیه هپاتیتB  انسانی در ایران
طرح "آسیب شناسی نحوه مدیریت پسماند های ویژه پزشکی و بیمارستانی در زمان پیدایش اپیدمی (کرونا)" با سازمان حفاظت محیط زیست
طرح "تدوین دستوالعمل و بررسی تعیین خسارتهای ناشی از گرد و غبار در بخش های کشاورزی، انرژی (تولید و مصرف) و سلامت" با سازمان حفاظت محیط زیست
طرح "طراحي و ساخت دستگاه uvc ضد عفوني كننده محيط"با بنیاد نیکوکاری جمیلی
طرح "تحلیل روش شناسی روند انتشار گازهای گلخانه ای در زیر بخش ها و ردیابی دستاوردهای کاهش انتشار گازهای گلخانه ای در ایران در چارچوب تغییر اقلیم و مسئولیت های ملی " با UNDP
طرح "تدوین سند مدیریت خطرپذیری مناطق شهر تهران در برابر مخاطرات طبیعی" با سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران
طرح "مطالعه بازار و فناوری های کاربرد لیزر در حوزه سلامت" با مپنا
طرح "طراحی و ساخت سی دستگاه استریل کننده هوا در سه مدل مناسب برای بیمارستان ها، محیط های کار و زندگی" با بنیاد نیکوکاری جمیلی
طرح "تدوین استاندارد برای 15 مورد از محصولات اولویت دار گیاهان دارویی و فرآورده های طبیعی کشور سال 99" با معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
طرح "توسعه فناوری اسپکترومتری جرمی با توان تفکیک بالا با هدف کمک به توسعه حداقل 100 استارتاپ فناوری شاخص در حوزه های الویت دار کشور موضوع بند ه تبصره 4 قانون بودجه سال 1398" با معاونت علمی و فناوری ریاست جمهور
طرح "مطالعه و پژوهش برای شناسایی افراد مستعد برای بکارگیری در مشاغل لکوموتیورانی، سوزنبانی، متصدی ترافیک و نگهبان ایستگاه" با شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران
طرح "طراحی و استقرار نظام جامع آموزش مبتنی بر منتورینگ در سیستم یادگیری شهرداری تهران" با اداره کل برنامه ریزی و آموزش
طرح "مستندسازی واکسن مدارک و اسناد پروژه های تحقیقاتی" با شرکت مدیریت منابع آب ایران
طرح "توسعه ساختمان های سازگار با محیط زیست و بهینه سازی مصرف انرژیدر ساختمان" با شرکت تپش سبز
طرح "طراحی و پیاده سازی سامانه مدیریت انرژی ساختمان سبز مبتنی بر اینترنت اشیاء" با پژوهشگاه نیرو
طرح "توسعه فناوری های راک اول و نشانگرهای لرزه ای پتروفیزیکی در ارزیابی پتانسیل سنگ منشاء" با مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران
طرح "ایجاد استانداردهای بومی انعکاس ویترینایت با سایر معرف های بلوغ حرارتی(بسته دوم)" با مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران
طرح "بررسی ایران هوشمند از منظر اجتماعی- فرهنگی" با پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات
طرح "تدوین استاندارد استفاده از لجن تصفیه خانه های فاضلاب شهری" با شرکت فاضلاب تهران
طرح "تهیه دستورالعمل طراحی، ساخت و جانمایی اتاقک جایگاه نگهداری و مخازن جمع آوری پسماند در داخل ساختمان ها" با مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران
طرح "تهیه نظام فنی و اجرایی اختصاصی مربوط به بناها محوطه ها و بافت های تاریخی" با وزارت میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی
طرح "دستوالعمل طراحی پل های غیر مسطح شهری از منظر پدافند غیر عامل" با مرکز مطالعات فنی و مهندسی سازمان پدافند غیرعامل کشور
طرح "مدلسازی الگوی رشد شبکه تجمیع حواس بینایی و شنوایی در مغز کودکان سالم و بیش فعال"-با ستاد راهبردی توسعه علوم و فناوری های شناختی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
طرح "بررسی مکانیزم مغزی سرایت حرص و مهربانی و تاثیر تحریک الکتریکی مغز بر روند سرایت" با ستاد راهبردی توسعه علوم و فناوری های شناختی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
طرح "تدوین سند ملی سلامت جوانان کشور" با اداره کل ورزش و جوانان آذربایجان شرقی
طرح "تعیین الزامات روشنایی برای محیط های داخلی و همچنین میزان مصرف انرژی و تهیه استانداردهای ملی مصوب آنها" با پژوهشگاه نیرو