فلوچارت انجام تفاهم‌نامه های پژوهشی برون سازمانیPresentation

1.      تهیه نامه برای اعلام توانایی ها و دعوت جهت شرکت در جلسات و انجام مذاکرات اولیه. (تذکر : ممکن است این جلسات به دفعات تشکیل و یا چندین برنامه بازدید از دانشگاه گذاشته شود.)

2.      پس از بررسی ، پیش نویس تفاهمنامه توسط کارشناس پژوهشی از کارفرما دریافت می شود.

3.      کارشناس پژوهشی پیش نویس تفاهمنامه را به دفتر حقوقی ارسال می نماید.

4.      در صورت تایید پیش نویس تفاهمنامه توسط دفتر حقوقی، به تعداد نسخی که در خود پیش نویس تفاهمنامه قید شده است، تکثیر و جهت تایید به ریاست دانشگاه یا معاونت پژوهشی و فناوری ارائه می گردد . (    تذکر : در صورت عدم تایید ، با کارفرما تماس برقرار می شود و کارفرما پیش نویس قرارداد خود را اصلاح می نماید.)

5.      پیش نویس های تایید شده از طرف دانشگاه برای کارفرما ارسال می شود.

6.      کارفرما پیش نویس های دریافتی را پس از تایید، شماره گذاری می کند و تاریخ دقیق قرار داد را در آن ذکر می نماید.

7.      کارفرما یک نامه به پیوست تفاهمنامه ها الصاق می نماید و یک نسخه از آن را برای ریاست دانشگاه و یا معاونت پژوهشی و فناوری ارسال می نماید. (تذکر 1: آغاز فعالیت های مشترک از همین زمان می باشد.
      
تذکر 2: این فرآیند دوسویه می باشد و در پاره ای از موارد پیش نویس همکاری از سوی دانشگاه به سازمان ها ارسال می گردد.)

 

 


سال 1396

1. مشارکت و همکاری پژوهشی آموزشی و فعالیت­های مشترک در حوزه انرژی (انجمن علمی انرژی ایران)

2. مشارکت و همکاری در انجام پایان‌نامه‌های دانشجویی در مقاطع ارشد و دکتری(شرکت ملی نفت ایران)

3.ارائه اطلاعات و داده های مورد نیاز و مرتبط با پایان نامه­‌های دانشجویی(سازمان نقشه برداری کشور)

4. توسعه فناوری LDH جهت بررسی سمیت سلولی نانو سامانه ها(شرکت دانش بنیان فرانوزیست رسانش ایلیا)

5. همکاری علمی، پژوهشی و آموزشی در حوزه وقف و امور خیریه(سازمان اوقاف و امور خیریه)

6.استفاده مشترک از توان آموزشی و پژوهشی دو دانشگاه برای ایجاد دوره کارشناسی ارشد به منظور تامین بخشی از نیازهای کشور(دانشگاه مازندران)

     سال 1395

1.      استفاده از ظرفیت دانشگاه شهید بهشتی در امور پژوهشی و توسعه فناوری شرکت و متقابلا استفاده دانشگاه از ظرفیت های صنعتی شرکت برای حمایت از پروژه های پژوهشی کاربردی و پیان نامه های تحصیلات تکمیلی بمنظور همگرائی و ارتباط صنعت با دانشگاه(شرکت مهندسی آب و فاضلاب)

2.      استفاده از ظرفیت های علمی، پژوهشی و آزمایشگاهی دو طرف برای حمایت از پروژه های پژوهشی کاربردی و پایان نامه های تحصیلات تکمیلی در جهت همگرانی برنامه های علمی دانشگاه در بخش آب با برنامه های پژوهشی و ماموریت های مؤسسه می باشد.(موسسه تحقیقات آب)

3.      همکاری طرفین در زمینه اجرای پروژه‌های تحقیقاتی-کاربردی مورد نیاز شرکت از قبیل پروژه‌های پژوهشی، امور مطالعاتی، پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد و دکتری تا مرحله تبیین دانش فنی توسط دانشگاه(شرکت تامین و تصفیه آب و فاضلاب تهران)

4.      همکاری و مشارکت در انجام فعالیت های پژوهشی، تحقیقاتی، تولید و توسعه محصولات و خدمات، رفع نیازمندی های آموزشی، ارتقاء سطح فنی، تخصصی و علمی نیروی انسانی(شرکت پژوهش و توسعه ناجی