دانشجویان مشمول معافیت از پرداخت شهریه با توجه به آیین‌نامه های مصوب1 می‌توانند درخواست خود را از طریق معاونت پژوهشی واحد برای طرح و بررسی در کمیسیون­های سه­ گانه به مدیرت برنامه­ ریزی و پژوهش تحصیلات تکمیلی ارسال نمایند.