سال 1396

1. مشارکت و همکاری پژوهشی آموزشی و فعالیت­های مشترک در حوزه انرژی (انجمن علمی انرژی ایران)

2. مشارکت و همکاری در انجام پایان‌نامه‌های دانشجویی در مقاطع ارشد و دکتری(شرکت ملی نفت ایران)

3.ارائه اطلاعات و داده های مورد نیاز و مرتبط با پایان نامه­‌های دانشجویی(سازمان نقشه برداری کشور)

4. توسعه فناوری LDH جهت بررسی سمیت سلولی نانو سامانه ها(شرکت دانش بنیان فرانوزیست رسانش ایلیا)

5. همکاری علمی، پژوهشی و آموزشی در حوزه وقف و امور خیریه(سازمان اوقاف و امور خیریه)

6.استفاده مشترک از توان آموزشی و پژوهشی دو دانشگاه برای ایجاد دوره کارشناسی ارشد به منظور تامین بخشی از نیازهای کشور(دانشگاه مازندران)

     سال 1395

1.      استفاده از ظرفیت دانشگاه شهید بهشتی در امور پژوهشی و توسعه فناوری شرکت و متقابلا استفاده دانشگاه از ظرفیت های صنعتی شرکت برای حمایت از پروژه های پژوهشی کاربردی و پیان نامه های تحصیلات تکمیلی بمنظور همگرائی و ارتباط صنعت با دانشگاه(شرکت مهندسی آب و فاضلاب)

2.      استفاده از ظرفیت های علمی، پژوهشی و آزمایشگاهی دو طرف برای حمایت از پروژه های پژوهشی کاربردی و پایان نامه های تحصیلات تکمیلی در جهت همگرانی برنامه های علمی دانشگاه در بخش آب با برنامه های پژوهشی و ماموریت های مؤسسه می باشد.(موسسه تحقیقات آب)

3.      همکاری طرفین در زمینه اجرای پروژه‌های تحقیقاتی-کاربردی مورد نیاز شرکت از قبیل پروژه‌های پژوهشی، امور مطالعاتی، پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد و دکتری تا مرحله تبیین دانش فنی توسط دانشگاه(شرکت تامین و تصفیه آب و فاضلاب تهران)

4.      همکاری و مشارکت در انجام فعالیت های پژوهشی، تحقیقاتی، تولید و توسعه محصولات و خدمات، رفع نیازمندی های آموزشی، ارتقاء سطح فنی، تخصصی و علمی نیروی انسانی(شرکت پژوهش و توسعه ناجی