هسته مطالعات انگیزش اجتماعی    
   

        
مدیر هسته: دکتر شهلا پاکدامن
تاریخ تأسیس: 
30/8/1386

اعضای هسته: دکتر محمد کریم خداپناهی، دکتر شهلا پاکدامن، دکتر فاطمه باقریان، دکتر محمود حیدری، دکتر تقی پورابراهیم، دكتر حسين پورشهريار
 
 

        
هسته آمار استنباط بیزی    
   


مدیرهسته: دکتر مجتبی گنجعلی
تاریخ تأسیس: 
30/8/1386

اعضای هسته: دکتر قاسم وحیدی اصل، دکتر محمدرضا مشکانی، دکتر احمد خدادادی، دکتر مجتبی گنجعلی  ، دكتر چنگيز اصلاحچي، دكتر احسان بهرامي ساماني، دكتر امير تيمور پاينده

 
 

        
هسته مطالعات ترجمه    
   


مدیر هسته: دکتر کیان سهیل
تاریخ تأسیس: 
30/8/1386

اعضای هسته: دکتر جلال سخنور، دکتر کیان سهیل، دکتر علیرضا جعفری، دکتر ساسان بالغی زاده

 
 

        
هسته اختلالات تحولی    
   


مدیر هسته: دکتر عصمت دانش
تاریخ تأسیس: 
30/8/1386

اعضای هسته: دکتر عصمت دانش، دکتر حمیدرضا پوراعتماد، دکتر سیما فردوسی، دکتر فرشته باعزت، دکتر نسترن ادیب راد

 
 

        
هسته مطالعات شادکامی    
   


مدیر هسته: دکتر ابوالقاسم خوش کنش
تاریخ تأسیس: 
30/8/1386

اعضای هسته: دکتر ابوالقاسم خوش کنش، دکتر نسترن ادیب راد، دکتر لادن منصور، دکتر تقی پورابراهیم

 
 

        
هسته طراحی مدارات مجتمع آنالوگ و دیجیتال    
   


مدیر هسته: دکتر امید هاشمی پور
تاریخ تأسیس: 
18/2/1387

اعضای هسته: دکتر امید هاشمی پور، دکتر کیوان ناوی، دکتر جواد شریفی، دکتر اسفندیار مهرشاهی

 
 

        
هسته متان    
   


مدیر هسته: دکتر مصطفی پورامینی
تاریخ تأسیس: 
18/2/1387

اعضای هسته: دکتر مصطفی پورامینی، دکتر احمد شعبانی، دکتر محمد حسین پیروی

 
 

        
هسته معماری سیستم های اطلاعاتی    
   


مدیر هسته: دکتر فریدون شمس
تاریخ تأسیس: 
19/4/1387

اعضای هسته: دکتر فریدون شمس، دکتر اسلام ناظمی، دکتر جواد اسماعیلی

 
 

        
هسته معماری روستایی    
   


مدیر هسته: دکتر اکبر زرگر
تاریخ تأسیس: 
19/4/1387

اعضای هسته: دکتر اکبر زرگر، دکتر عباس سعیدی، دکتر محسن سرتیپی پور، دکتر غلامرضا اکرمی، دکتر مهران علی الحسابی

 
 

        
هسته کنترل و درایوهای الکتریکی،حفاظت و مدیریت انرژی    
   


مدیر هسته: دکتر سید ابراهیم افجه ای
تاریخ تأسیس: 
19/4/1387

اعضای هسته: دکتر سید ابراهیم افجه ای، دکتر علیرضا رضازاده ولوجردی، دکتر مصطفی صدیقی زاده، دکتر حسین کاظمی کارگر، دکتر ابوالفضل پیرایش

 
 

        
هسته شیمی محاسباتی    
   


مدیر هسته: دکتر منصور زاهدی
تاریخ تأسیس: 
23/4/1387

اعضای هسته: دکتر منصور زاهدی، دکتر ناصر صفری، دکتر شانت شهبازیان، دکتر همایون بهرامی

 
 

        
هسته انسان شناسی فرهنگی ایران    
   


مدیر هسته: دکتر شهلا میرشهشهانی
تاریخ تأسیس: 
8/8/1387

اعضای هسته: دکتر شهلا میرشهشهانی، دکتر عطاءاله حسنی، دکتر کیوان زاهدی

 
 

        
هسته مطالعات مقیاس سازی و سنجش خانواده    
   


مدیر هسته: دکتر محسن دهقانی
تاریخ تأسیس:
8/8/1387

اعضای هسته: دکتر علی زاده محمدی، دکتر محسن دهقانی، دکتر محمود حیدری، دکتر لیلی پناغی

 
 

        
هسته مدیریت و رهبری در نظام های آموزشی ایران    
   


مدیر هسته: دکتر محمد قهرمانی
تاریخ تأسیس: 
8/8/1387

اعضای هسته: دکتر محمد حسن پرداختچی، دکتر محمد قهرمانی، دکتر محبوبه عارفی، دکتر محمود ابوالقاسمی، دکتر مقصود فراستخواه، دكتر غلامرضا شمس، دكتر اباصلت خراساني

 
 

        
هسته موقعیت یابی استراتژیک بنگاه های اقتصادی    
   


مدیر هسته: دکتر محمدرضا حمیدی زاده
تاریخ تأسیس:
6/9/1387
 
اعضای هسته: دکتر محمدرضا حمیدی زاده، دکتر اسماعیل فدائی نژاد، دکتر اکبر عالم تبریز، دکتر عباسعلی حاج کریمی، دکتر اصغر عارفی

 
 

        
هسته محاسبات علمی با تأکید بر تحلیل سیستمهای دینامیکی    
   


مدیر هسته: دکتر سهرابعلی یوسفی
تاریخ تأسیس: 
21/12/1387

اعضای هسته: دکتر علیرضا حسینیون، دکتر سهرابعلی یوسفی، دکتر حسین آذری، دکتر کوروش پرند

 
 

        
هسته معماری و شهرسازی ایران در دوره قاجار    
   


مدیر هسته: مهندس کامبیز حاجی قاسمی
تاریخ تأسیس: 
3/4/1388

اعضای هسته: مهندس کابیز حاجی قاسمی، دکتر زهرا اهری، دکتر لادن اعتضادی، مهندس صدیقه گلشن

 
 

        
هسته نظریه پژوهی در معماری و هنر    
   


مدیر هسته: دکتر هادی ندیمی
تاریخ تأسیس: 
3/4/1388

اعضای هسته: دکتر هادی ندیمی، دکتر حمید ندیمی، دکتر مهرداد قیومی بیدهندی، دکتر محمدرضا رحیم زاده، دکتر ایرج داداشی

 
 

        
هسته معماری دفاعی    
   


مدیر هسته: دکتر احمد اصغریان جدی
تاریخ تأسیس: 
7/5/1388

اعضای هسته: دکتر احمد اصغریان جدی، دکتر فرامرز رفیع پور، دکتر حسین پورکاظمی، سردار شکریپور، مهندس محسن هروی، دکتر میترا آزاد

 
 

        
هسته مطالعات بین رشته ای در آموزش عالی    
   


مدیر هسته: دکتر محمد یمنی دوزی سرخابی
تاریخ تأسیس: 
21/11/1387

اعضای هسته: دکتر زهرا صباغیان، دکتر کوروش فتحی واجارگاه، دکتر جمیله علم الهدی، دکتر محمد یمنی دوزی سرخابی 

 
 

        
هسته توسعه و شهرنشینی در خلیج فارس و خاورمیانه    
   


مدیر هسته: دکتر محمد تقی رضویان
تاریخ تأسیس: 
21/11/1388

اعضای هسته: دکتر جمیله توکلی نیا، دکتر ژیلا سجادی، دکتر زهره فنی، دکتر سید حسن صدوق، دکتر محمد تقی رضویان

 
 

        
هسته سیستم های رادیوشناختی    
   


مدیر هسته: دکتر سيد علي قرشي
تاریخ تأسیس: 12/12/1388

اعضای هسته: دکتر سیدسجاد صدوق، دکتر سید علی قرشی، دکتر اسفندیار مهرشاهی، دکتر فرح ترکمنی آذر، دكتر عباس پيرهادي

 
 

        
هسته سيستم هاي هوشمند در مهندسي معماري    
   


مدیر هسته: دکتر شهرام پوردیهیمی
تاریخ تأسیس: 18/3/1390

اعضای هسته: دکتر مجتبی حسینعلی پور، مهندس مشایخ فریدنی، مهندس محمد یوسف نیلی

 
 

        
هستۀ مغز و علوم شناختی    
   


مدیر هسته: دکتر وحید نجاتی
تاریخ تأسیس: 1/4/1390

اعضای هسته: دکتر فاطمه باقریان، دکتر مسعود شریفی، دکتر سید علی کتان فروش

 
 

        
هستۀ توسعۀ پایدار محیط زیستی    
   


مدیر هسته: دکتر هادی ویسی
تاریخ تأسیس: 1/4/1390

اعضای هسته: دکتر هومان لیاقتی، دکتر نغمه مبرقعی، دکتر ژانت بلیک، دکتر محمد یزدی، دکتر حسین هاشمی

 
 

        
هسته مدیریت محصولات در کلاس جهانی (صنعت خودرو سازی)    
   


مدیر هسته: دکتر حسن فارسیجانی
 تاریخ تأسیس: 9/9/1390

اعضای هسته
:  دکتر مصطفی زندیه، دکتر داود طالبی، دکتر علیرضا مؤتمنی، دکتر مسعود کسایی

 

 

هسته گوهر شناسی
مدیر هسته : دکتر فریبرز مسعودی
تاریخ تاسیس: 19/3/1394
اعضای هسته : دکتر فریبرز مسعودی- دکتر محمد یزدی- دکتر ایرج رساء- دکتر منصور قربانی- دکتر سید حسن توسلی- دکتر سید امیر حسین فقهی- مهندس نیلوفر موسوی پاک- مهندس محمد کشتی آراء- مهندس علی ثنایی دکتر کامران احمدی- دکتر رضا رحمانی دکتر حمید رضا خواصی
 
 
عنوان هسته :  هسته منظر و معماری بوم گرا
مدیر هسته : دکترسید حسن تقوایی
تاریخ تاسیس: 17/7/1392
اعضای هسته : دکترسید حسن تقوایی- دکتر کورس خوشبخت- دکتر کورش گلکار- دکتر نیلوفر رضوی- دکتر منصوره طاهباز- دکتر فرزین فردانش

​​