1. کتاب های منتشر شده

 

 

 
کتاب های منتشر شده (چاپ اول)در مرکز چاپ و انتشارات در سال 1392
 
 

ردیف

 
 

نام کتاب

 
 

نام نویسنده

 
 

نام مترجم

 
 

1                  

 
 

طراحان چگونه می­اندیشند: ابهام زدایی از فرایند طراحی

 
 

برایان لاوسون

 
 

حمید ندیمی

 
 

2                  

 
 

مديريت پايدار آگرواكوسيستم

 
 

پاتریک جی. بولن و گار هاوس

 
 

هادی ويسي ، کورس خوشبخت، حسین صباحی، حسین محمودی

 
 

3                  

 
 

آشكارسازي و اندازه‌گيري تابش، جلد ١

 
 

گلن اف. نول

 
 

علیرضا کمال اصل حمیدرضا باغانی

 
 

4                  

 
 

الكترونيك ديجيتال

 
 

علی جهانيان

 
 

-

 
 

5                  

 
 


تحليل ساختاري تاًييدي

 
 

امیرتیمور پاينده نجف‌آبادي

 

مریم امیدی نجف‌آبادي

 
 

-

 
 

6                  

 
 

مبانی حفاظت از گياهان

 
 

احمدرضا محرابيان

 
 

-

 
 

7                  

 
 

The Handbook of Current Research on Teaching English Language Skills (مجموعه مقالاتی در بارۀ تدریس مهارت­های زبان انگلیسی)

 
 

(به کوشش)

 

ساسان بالغی­زاده

 

کیوان زاهدی

 
 

-

 
 

8                  

 
 

فهرست موضوعی کتاب­های انتشارات دانشگاه از ابتدای تاًسیس تاکنون

 
 

مرکز چاپ و انتشارات دانشگاه

 
 

-

 
 

9                  

 
 

روان‌شناسي تجربي:  پايه‌هاي پژوهش

 
 

بری اچ.کانتوویتز و همکاران

 
 

محمود حيدري

 

ژیلا کتیبایی، محمدکریم خداپناهی

 
 

10               

 
 

جستارهايي از  ترويج در توسعۀ روستايي

 
 

اسماعیل شهبازي

 
 

-

 
 

11               

 
 

برنامه‌ريزي اثربخش براي بالندگي اعضاي هيئت علمي

 
 

پاتریشیا ا. لاولر و همکار

 
 

محمدحسن پرداختچي

 

لاله جمشیدی

 
 

12               

 
 

شيمي سطح و كاتاليزورهاي صنعتي

 
 

محمدحسن پیروی

 
 

-

 
 

13               

 
 

گونه­شناسی مسکن روستایی استان مرکزی

 

(چاپ مشترک با انتشارات بنیاد مسکن       انقلاب اسلامی )

 
 

محسن سرتیپی­پور

 
 

-

 
 

14               

 
 

معماري مرحلۀ تحول، ویراست جدید

 
 

کنستانتین ای. دوکسیادس

 
 

محمود رازجویان

 
 

15               

 
 

دانش اقليمي، طراحي معماري

 
 

منصوره طاهباز

 
 

-

 
 

16               

 
 

مبانی نظری و تجارب به کارگیری ماتریس تحلیلی سوات (SWOT)

 
 

محمدحسین شریف زادگان             بهزاد ملک پوراصل

 
 

-

 
 

17               

 
 

راهنماي تناوب زراعي در کشاورزی ارگانیک

 
 

چالرز ال. مالر و همکار

 
 

عبدالمجید مهدوی دامغانی

 

مجید دکامین

 

مسعود حقیقی

 
 

18               

 
 

روان‌شناسي ورزش، مفاهیم و کاربردها

 
 

ریچارد اچ. کاکس

 
 

شهلا  پاكدامن

 

نگین ناصری تفتی

 
 

19               

 
 

سينتيك و مكانيسم‌ واكنش‌هاي معدنی

 
 

مصطفی محمدپورامینی خدابخش درزی نژاد

 
 

-

 
 

20               

 
 

هفت گام سادۀ تغییر کتابخانه­ها در محیط­های آموزشی

 
 

پاملا کولبرن هارلند

 
 

ترجمۀگروهی از کتابداران کتابخانۀ مرکزی دانشگاه زیرنظر بهروز دری  نوکورانی

 
 

21               

 
 

آنزیم­ها: دیباچه­ای کاربردی بر ساختار، مکانیزم و تحلیل داده­ها

 
 

رابرت ای. کوپلند

 
 

سیدامید رعنایی­سیادت

 

کاوه نیکنام

 
 

22               

 
 

قصلی در پژوهش­های علوم انسانی: مجموعه مقالات، مناظره­ها و سخنرانی­ها

 
 

(به کوشش)

 

نگار داوری اردکانی

 

 

 
 

-

 
 

23               

 
 

کارنامة پژوهشی و فناوری دانشگاه شهید بهشتی در سال 1391

 
 

معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه

 
 

-