این خدمت برای ثبت نام آنلاین اعضای هیئت علمی و دانشجویان دانشگاه برای شرکت در کلاس­های آموزشی استفادة بهینه از بانک­های اطلاعاتی است.