صفحه اصلی
جذب یک نفر پژوهشگر پسا دکتری در گرایش شیمی آلی با موضوع سنتز مواد آلی
  • 807 مشاهدات

دانشکده علوم شیمی و نفت دانشگاه شهیدبهشتی در نظر دارد یک نفر پژوهشیار پسادکتری در موضوعات زیر به مدت یک سال پذیرش نماید:

 موضوع پژوهش: در گرایش شیمی آلی با موضوع سنتز مواد آلی

تعداد پذیرش یک نفر

استاد میزبان (ناظر علمی) جناب آقای دکتر احمد شعبانی

پژوهشگر مورد نظر باید فارغ التحصیل دوره دکتری تخصصی  باشد و  از تجربه تحقیقانی مرتبط و لازم (پایان نامه، رساله، مقالات علمی معتبر) در زمینه محور پژوهش مذکور برخوردار باشد. 

فرمهای مربوط در بخش فرمهای معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه شهیدبهشتی موجود می باشد. (سایت قدیم)

آیین نامه مربوط نیز در بخش آیین نامه های معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه شهیدبهشتی بارگذاری شده است.

حق التحقیق پژوهشیار ماهیانه بیست میلیون ریال خواهد بود.

مهلت ارسال تا 1399/12/16 می باشد.

F.rahbar@mail.sbu.ac.ir​​​​​​​

افزودن نظرات