صفحه اصلی
اعلام ابلاغ دستورالعمل کفایت دستاوردهای پژوهشی دانشجویان دکتری-مصوبه یک صد و هشتاد و هفتمین شورای دانشگاه مورخ 99.11.1- در اخبار دانشگاه99.11.1
  • 799 مشاهدات

"دستورالعمل کفایت دستاوردهای پژوهشی دانشجویان دکتری - (مصوبه یک صد و هشتاد و هفتمین جلسه شورای دانشگاه مورخ  99.11.1ابلاغ شد)" جهت مشاهده به لینک ذیل مراجعه شود.

در سایت معاونت پژوهشی قسمت آیین نامه ها/ آیین نامه دوره دکتری

​​​​​​​

افزودن نظرات