ارتباط با ما


Responsive Image

نشانی:  تهران، اوین، ابتدای بلوار دانشجو، میدان شهید شهریاری، دانشگاه شهید بهشتی، ساختمان فناوری و اطلاعات (IT)، طبقۀ همکف، جنب سالن مطالعۀ برادران

کدپستی:  1983969411

تلفن‌ها تماس: 
                    ادارۀ نشر کتب:  29902070-021
                    ادارۀ مجلات علمی:  29902069-021 و 29903203-021
                    بخش فروش و انبار:  29902084-021
                    چاپخانه:  29902068-021

دورنگار:  29902069-021

رایانشانی:  unipress@mail.sbu.ac.ir

اینستاگرام: sbu_press